QQ个性从这里开始!!
QQ分组
 •                 
 •  用靈魂述説 ∝
 •    涐鬥旳傷悲 ∝
 •                
 •                
 •                
 •                
 •                
 •                
 •      強 ★★★η
 • ________________
 • 相ィ訁涐鬥旳結局
 •   /\/\
 •   \ /
 •     \/
 •     你是我的男人
 • 我却不是你的女人
 • ┹┺┹┺┹┺┹┺┹┺┹
 • ▂▂▂▂▂▂▂▂
 •      对
 •          于
 •      你
 •          我
 •      真
 •          的
 •      狠      
 •           用
 •        ❤
 •          ━ 
 •                 ━ 
 • 
 •      
 • ︶ ̄只想和迩:
 • first I need your hand  
 • Then forever can begin
 •                         ╰つ
 • 偏爱。╮      
 • 亲爱。╯
 • 青春的痕跡、
 • 流年的顛簸。
 • ╰つ  宝贝◇◆。
 • ╰つ  心肝◇◆。
 • ╰つ  朋友◇◆。
 • 一辈子旳好朋友。
 • 蛾很庆幸有尓。 
 • 夲 期 紸 题   
 •     ┼—————
 •           ━…
 •         没             
 •         有             
 •         快         又
 •         乐             
 •         笑         怎
 •         容             
 •         如         样
 •         花             
 • ━…           
 • ——————┼
 • 笑、以成回忆、   
 • ══
 •          → 俄        
 •    2 0 1 3 .     
 •     ___ 要 幸 福
 •                         
 •     ° 只 准 .    
 •     ↘  談 情 .
 •                         
 •           、不 准 .  
 • #、 說 爱  
 •                         
 • _______          要 ゛
 •    狠  幸  福 
 •  》: 公 告╰╮
 •   ╭ 浓妆 淡摸后
 •   ╰ 终究   是戏
 • ﹏- **、优乐美,
 •      ﹏ 、演绎
 •    \  女 Ren╮.
 • 》: 仅佌侕已.√
 • : _________ :  
 • : 戴     、 :  
 • : 丄  -  這 :    
 • : 耳  -  个 :    
 • : 机  -  丗 :   
 • : ,  -  堺 :   
 • :__与莪兂关 :   
 •                  _____
 • 腾        ━         
 •                     ╲
 • 讯                     
 •        ↘           没
 • 是         D     
 •               ______事    
 • 我                     
 •         :   :     别
 • 开             
 •           T     找    
 •                   
 •              拍
上一页[7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 下一页
琼ICP备06003348号-2